00:00 00:00
00:00
00:00

SEZON 2   ODCINEK 3

Hera, koka, hasz, LSD, czyli polska młodzież i używki w liczbach

Śledztwo w liczbach
14.10.2020


Ze statystyk wynika, że polska młodzież z roku na rok odrobinę rzadziej sięga po alkohol czy narkotyki. Ale jest europejskim liderem w używaniu środków nasennych i uspokajających na receptę.

Daniel Rząsa

Problemy alkoholu i narkotyków oraz wpływu używek na tragiczne losy młodych bohaterek przewijają się w drugim sezonie Śledztwa Pisma. Przy przy okazji trzeciego odcinka podcastowego serialu postanowiliśmy przyjrzeć się statystykom dotyczącym substancji odurzających w Polsce, a także temu, jak używa ich polska i europejska młodzież.

Najpopularniejszym narkotykiem w Polsce jest marihuana. Do jej palenia przyznaje się 10 proc. badanych w wieku 15–34 lata. To też najczęstszy powód zgłaszania się na narkotykowy odwyk. Nie dziwi więc, że to właśnie marihuana i haszysz są najczęściej konfiskowanym przez policję i straż graniczną narkotykiem. Pod tym względem Polska nie różni się od reszty Europy. Grubo ponad dwie trzecie wszystkich nielegalnych substancji zabezpieczonych w 2017 roku przez służby europejskie stanowiły konopie indyjskie oraz produkty na ich bazie.  

Europejskie instytucje, które monitorują rynek narkotykowy alarmują o rekordowych wzrostach ilości przechwytywanej na terenie Unii kokainy. Ten trend jest widoczny także w Polsce. Zeszłoroczne statystyki naszej policji  “zaburzyła” największa od 30 lat konfiskata kokainy. Narkotyk miał poprzez gdyński port trafić z Kolumbii dalej do krajów UE. 

Ustawa mówi również, że policja może umorzyć postępowanie, jeśli sprawca posiadał substancje odurzające w “nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek” ilości. W przypadku naszych danych wzięliśmy pod uwagę tzw przestępstwa stwierdzone, czyli takie, co do których w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. 

Wykres pokazuje liczbę przestępstw z ostatnich 20 lat z podziałem na 100 tys. mieszkańców danego w województwa. 

Jak się okazuje, najwięcej przestępstw było w Małopolsce – ale na przestrzeni czasu kilka innych województw również wiodło prym.

Autor: Daniel Rząsa, redaktor naczelny portalu 300gospodarka.pl, specjalizuje się w dziennikarstwie finansowym, weryfikacji informacji i dziennikarstwie danych.
Wydawczyni: Barbara Sowa
Weryfikacja faktów: Marcin Czajkowski


Materiał powstał w ramach projektu IJ meets IT – collaborative investigative journalism realizowanego przez agencję n-ost i sfinansowanego przez Urząd Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

Drugi sezon Śledztwa Pisma wyprodukowano dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day.